Poruszane zagadnienia

 • Śmiech i jego pozytywne właściwości
 • Śmiech jako element integrujący społeczeństwo
 • Ćwiczenia integrujące
 • Formy terapii śmiechem
 • Jak rozwijać i stosować poczucie humoru w różnych aspektach życia
 • Humorystyczne aspekty zwykłych zdarzeń
 • Sesje śmiechu- gry i zabawy
 • Pozytywne myślenie
 • Dystans - umiejętność śmiania się z siebie
 • Stosunki interpersonalne a poczucie humoru
 • Działania "Wzwyż"

Forma zajęć

Ćwiczenia i zabawy pozwalające uczestnikom opanować poszczególne techniki terapii śmiechem, interaktywne wykłady.

Celem szkolenia

jest wskazanie uczestnikom, jak rozwijać poczucie humoru oraz jak wykorzystywać pozytywne właściwości śmiechu w różnych aspektach życia. Uzyskanie pozytywnego nastawienia do sytuacji codziennych i kryzysowych, a dzięki temu efektywne i satysfakcjonujące działanie w różnorodnych okolicznościach.

Liczba uczestników:

15 osób (max 20 osób)

Czas trwania

3 godzin - program
6 godzin - program
wraz z warsztatami

KONTAKT

tel.: 502 384 387

e-mail: tradycja.iw@wp.pl